Report to the nations

ACFE svake godine provodi istraživanje pojavnosti prijevara širom svijeta, a čiji se rezultati objavljuju u zajedničkom godišnjem izvješću. Aktualno izvješće za 2021. godinu možete pogledati i downloadati ovdje: Report to the nations (arhiva starijih istraživanja se nalazi ovdje).

ACFE Hrvatska, provela je sveobuhvatno istraživanje o vrstama i načinima prijevara u hrvatskom gospodarskom okruženju.

Izvještaj „Kako krademo' temelji se na rezultatima ankete koju je ACFE Hrvatska uputila na email adrese 3.569 odvjetnika, revizora, istražitelja, managera i voditelja računovodstava i knjigovodstava trgovačkih društava, osiguravajućih društava i banka te državnih i javnih institucija. Anketa je bila otvorena u razdoblju od listopada 2021. godine do kraja siječnja 2022. godine.

Kao dio upitnika, ispitanici su bili zamoljeni da opišu slučajeve prijevara s kojima su se susreli u periodu ne dužem od dvije godine prije ispunjavanja upitnika. Ispitanici su odgovarali na seriju pitanja koja su se odnosila na niz detalja vezanih za prevaru uključujući i podatke o počinitelju, prevarenoj organizaciji, detaljima o metodi prevarnog događaja, kao i o općim podacima o trendovima prevara. Ispitanici nisu bili traženi da identificiraju počinitelja prevare.

Zaprimili smo ukupno 124 odgovora koji su bili iskoristivi za potrebe izrade ovog izvještaja. Podaci koji su prezentirani u izvještaju baziraju se isključivo na temelju informacija koje smo obradili kroz prikupljene izvještaje.

Prijavljeni primjeri prevara su morali zadovoljiti sljedeće uvjete:

  1. Prijavljeni slučaj prevare je morao uključivati oštećenu organizaciju u kojoj je ispitanik zaposlen ili je s njom bio u ugovornom odnosu.
  2. Slučaj prevare je istražen u periodu od dvije godine koja su prethodile ispunjavanju upitnika.
  3. Istraga je morala biti dovršena prije ispunjavanja upitnika.
  4. Ispitanik je morao biti razumno siguran da je počinitelj prevare identificiran.

Istraživanje “Kako krademo?” možete preuzeti putem poveznice za preuzimanje koji će se pokazati nakon što upišete svoje podatke u obrazac: